Соларни централи

Понуда на соларни централи

 

 

 

 

 

Соларна централа од 1MW

* 1490 Соларни Бифацијални панели 670W
* Соларни инвертори KACO
* Проектирање
* Монтажни елементи
* Монтажа

Нето цена; 750,000€

Поголемо производство до 30% со соларни Бифацијални панели 670W од класичните панели.
Годишно производство просек до 2100MWh електрична енергија и продажба на слободен пазар на берза по цени од 150 до 200€/MWh со просек исплатливост на инвестицијата од 1.5 до 2.5 години.

 

 

 

 

 

Соларна централа од 20kW

* 36 соларни панели монокристални 540W
* 20kW FRONIUS мрежен инвертер
* Монтажни елементи
* Монтажа

Нето цена; 14.400€

Месечно производство просек 3,000kWh, Годишно 36,000kWh со заштеда на скапа индустриска енергија 9,900€ годишно

Можност за еко кредит преку шпаркасе и комецијална Банка со ЕУ Грант враќаат 15% од кредитот.

 

 

 

 

 

 Соларна централа од 40KW

* 72 соларни панели монокристални 540W
* 20kW FRONIUS мрежен инвертер
* Монтажни елементи
* Монтажа

Нето цена: 28.800€

Месечно производство просек 6,000kWh, Годишно 72,000kWh со заштеда на скапа индустриска енергија 19,800€ годишно

Можност за еко кредит преку шпаркасе и комецијална Банка со ЕУ Грант враќаат 15% од кредитот.