Соларни централи

Понуда на соларни централи

 

 

 

 

 

Соларна централа од 40kW

* 84 Соларни Бифацијални панели 480W HJT Нова технологија со поголемо производство над 30% од класичните соларни панели
* Соларни инвертори SUNGROW, HUAWEI, KSTAR ILI GROWATT
* Проектирање
* Монтажни елементи
* Монтажа

Поголемо производство до 30% со соларни Бифацијални панели 480W од класичните панели.

 

 

 

 

 

Соларна централа од 1MW

* 1389 Соларни Бифацијални панели 720W HJT Нова технологија со поголемо производство над 30% од класичните соларни панели
* Соларни инвертори SUNGROW, HUAWEI, KSTAR ILI GROWATT
* Проектирање
* Монтажни елементи
* Монтажа

Поголемо производство до 30% со соларни Бифацијални панели 720W од класичните панели.

Годишно производство и продажба на слободен пазар на берза и побрза исплатливост исплатливост на инвестицијата