Проекти

Запознајте се со нашите изработени проекти

 

* Соларен систем за викендица со 3 соларни панели од 450W на Скопска црна гора Бродец

* Соларен систем за викендица со 4 соларни панели од 540W во Паланечко Гиновце

* Соларен систем за викендица 7kW и за пумпен сустем за наводнување во Нагоричане Кумановско

* Соларен систем со 4 соларни панели 540W, 5kW соларен инвертер во Скопско

* Соларен систем со 6 соларни панели 540W, 5kW соларен инвертер во Беровско

* Соларен систем со 12 соларни панели 540W во Кумановско

* Соларен систем со 10 соларни панели 540W во Охридско

* Соларна централа 11kW за Деловен објект во Велес

* Соларна централа 20kW на стамбено деловен објект во Кавадарци

* Соларна централа 25kW на стамбено деловен објект во Тетовско

* Соларна централа 40kW на деловен објект во Скопје

 

Поголеми соларни централи од 50 до 100kW на кровови на индустриски објекти за заштеда на индустрсика енергија и продажба на вишок на електро мрежа, како и од соларни централи 500kW до 1MW на земја за проиводство и продажба на електро мрежа на слободен пазар по повисоки цени.