За компанијата

Податоци за нас и нашата дејност

 

* Фирмата Солар Инсталлерс Теам ДООЕЛ Скопје е од 2019 години со активна изведба на Соларни фотонапонски системи за Домакинства, Викендици од 1-12kW Хибрид, како и Соларни фотонапонски централи за Деловни и Индустриски објекти со мокност од 10kW, 20kW, 40kW, 100kW, 250kW на кровни површини, и Соларни фотонопонски централи на земја од 500kW, 1MW во Македонија, како и соларни проекти за Соларни Централи во странство Косово и Германија како инсталациски услуги како подизведувач.
* Фирмата Солар Инсталлерс Теам ДООЕЛ Скопје е застапник за Македонија за Соларните фотонапонски монокристални панели и опрема од фирмата BLUESUN SOLAR од Кина, која ги произведува моментално најефикасните соларни панели над 21%, кои имаат најголема фабричка гаранција за квалитет од 15 години и гаранција за капацитет на производство за 30 години.
* Истотака вршиме и увоз на истаната опрема за Соларни фотонопонски централи од Европските држави како Германија и Австрија во делот на Соларни Грид тие инвертори според потребите и препораките на нашите клиенти.