Алтернативни извори на енергија

Запознајте се

Соларна централа хибрид 10kW

* 22 Соларни фотоволтаични монокристални панели од 480W 
* 10 kW Соларен инвертер 3фазен трансформатор
* Монтажни елементи
* Монтажа
* Литиум батерии 10kWh

Соларна централа 5kW монофазна

* 10 Соларни фотоволтаични монокристални панели од 480W 
* 5 kW Соларен инвертер монофазен трансформатор
* Монтажни елементи
* Монтажа
* Литиум батерии 5 или 10kWh по избор

Соларна централа 6kW монофазна

* 12 Соларни фотоволтаични монокристални панели од 480W 
* 6 kW Соларен инвертер монофазен трансформатор
* Монтажни елементи
* Монтажа
* Литиум батерии 5 или 10kWh по избор