Алтернативни извори на енергија

Запознајте се

Соларна централа хибрид 10kW

* 24 Соларни фотоволтаични монокристални панели од 410W 
* 10 kW Соларен инвертер 3фазен трансформатор
* Монтажни елементи
* Монтажа
* Литиум батерии 10kWh
Цена: 17.500€

Соларна централа хибрид 12kW

* 30 Соларни фотоволтаични монокристални панели од 410W 
* 12 kW Соларен инвертер 3фазен трансформатор
* Монтажни елементи
* Монтажа
* Литиум батерии 10kWh
Цена: 19.000€